Rygbi Cyffwrdd Llangain

Mae Clwb Hyfforddi Rygbi Cyffwrdd Llangain yn parhau i fod yn weithgaredd hirsefydlog ymysg y gymuned y pentref wedi ei sefydlu yn 1989 gan sylfaenydd Peter Jenkins o Blas Newydd, sy’n parhau i fod yn Gyfarwyddwr Rygbi hyd heddiw.  Bu Dai Jenkins ei fab yn rheolwr ers sawl blwyddyn.  
                                                                    
Wedi mynd trwy gyfnod anodd a thywydd garw dros y degawdau, mae’r clwb yn fwy poblogaidd heddiw nag erioed.  Mae’r garfan rheolaidd o tua 45 gydag oedrannau’n amrywio o 14 oed i 60+ yn ymarfer ar nos Sul ar arwyneb 4G ym Mharc Waundew yng Nghaerfyrddin am 7yh.  Mae croeso i bawb i ymuno gyda’r gost yn £20 am 10 wythnos neu £3 y sesiwn ac £1 yn unig i dan 18 mlwydd oed. 
                                                                                                                                                                                                                                                 Yn Ebrill 2018, ennillodd y tîm Bencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Cymru yn stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.      Ynghyd â’r sawl achlysur cymdeithasol a’r cinio Nadolig blynyddol ar ddiwedd y tymor, mae’r tîm yn trefnu taith rygbi ddwywaith y flwyddyn i un o’r gwledydd sy’n cystadlu yn ystod Rygbi’r Chwe Gwlad. 
                                                                                                                                                                                                                                          Dewch draw i gymryd rhan!
                                                                                                                                                                                                                                                 Cyswllt  –  Dai Jenkins
Tel.  –  Peter Jenkins (01267)  241  679
Chwith i’r dde, rhes gefn : Peter Jenkins, Chris Saunders, Osian Hughes, Tom Van Praet,
John Bevan, Martin Jones, Chris Jones, Dai Jenkins, Steve Smith;
rhes flaen : Phil Williams, Geraint Davies, Viv Jenkins.

This page is also available in: English