Rygbi Cyffwrdd Llangain

Mae Clwb Hyfforddi Rygbi Cyffwrdd Llangain yn parhau i fod yn weithgaredd hirsefydlog ymysg y gymuned y pentref wedi ei sefydlu yn 1990 gan sylfaenydd Peter Jenkins o Blas Newydd, sy’n parhau i fod yn Gyfarwyddwr Rygbi hyd heddiw.                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                               Yn fwy poblogaidd heddiw nag erioed, mae’r garfan rheolaidd o tua 25 o fechgyn yn ymarfer ar nos Sul rhwng 7 ac 8 yr hwyr.  Yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, mae hyn yn digwydd naill ai yn Ysgubor Hyfforddi Clwb Rygbi yr Athletic yn NhreIoan neu tu allan ar arwyneb 3G ym Mharc Waundew yng Nghaerfyrddin.  Mae croeso i bawb i ymuno gyda’r gost yn £20 am 10 wythnos neu £3 y sesiwn ac £1 yn unig i dan 18 mlwydd oed. 
                                                                                                                                                                                                                                                 Yn Ebrill 2018, ennillodd y tîm Bencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Cymru yn stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.      Ynghyd â’r sawl achlysur cymdeithasol a’r cinio Nadolig blynyddol ar ddiwedd y tymor, mae’r tîm yn trefnu taith rygbi ddwywaith y flwyddyn i un o’r gwledydd sy’n cystadlu yn ystod Rygbi’r Chwe Gwlad. 
                                                                                                                                                                                                                                          Dewch draw i gymryd rhan!
                                                                                                                                                                                                                                                 Cyswllt  –  Dai Jenkins
Tel.  –  Peter Jenkins (01267)  241  679
Chwith i’r dde, rhes gefn : Peter Jenkins, Chris Saunders, Osian Hughes, Tom Van Praet,
John Bevan, Martin Jones, Chris Jones, Dai Jenkins, Steve Smith;
rhes flaen : Phil Williams, Geraint Davies, Viv Jenkins.

This page is also available in: English