Bowliau Mat Byr

Ar ôl cyfres o ddigwyddiadau codi arian ac wedi derbyn rhodd sylweddol gan pwyllgor y neuadd Goffa, prynwyd offer yn 1988.

Dros y blynyddoedd mae’r clwb wedi cael aelodaeth iach o tua ugain ac yn chwarae ddwywaith yr wythnos ar nos Fawrth a nos Iau. Mae’n gysylltiedig â Chymdeithas Bowlio Mat Byr Cymru (CBMBC) a’r gynghrair Cymdeithas Bowlio Mat Byr Caerfyrddin a’r Cylch (CBMBCC). Mae aelodau wedi cynrychioli Cymru mewn twrnameintiau.

Y Cadeirydd yw Cyng. John Jones o Dol-y-Dderwen a’r Ysgrifennydd yw Mrs Vina Williams o Gnwc y Deri.                     Cyswllt –  T : 241 806.  E :  perisvina@btinternet.com

www.wsmba.org

www.bowlsclub.info

www.welshbowlsfederation.org.uk

This page is also available in: English