Ioga

Yn ei hanfod, mae Ioga yn ddisgyblaeth ysbrydol yn seiliedig ar wyddoniaeth hynod o gynnil, sy’n canolbwyntio ar ddod â chytgord rhwng meddwl a chorff. Mae’n gelfyddyd a gwyddoniaeth o fyw’n iach.  Mae’r gair ‘Yoga’ yn deillio o’r gwreiddyn sansgrit ‘Yuj’, sy’n golygu ‘ymuno’ neu ‘i ugio’ neu ‘i uno’.                                                                                                                                                                        
Credir bod yr arfer o Ioga wedi dechrau gyda gwawr y gwareiddiad. Mae gwyddoniaeth ioga yn tarddu filoedd o flynyddoedd yn ôl, cyn i’r genhedlaeth o grefyddau neu systemau cred cael eu geni.  Nawr yn yr oes gyfoes, mae gan bawb euogfarn am arferion ioga tuag at gadwraeth, cynnal a hyrwyddo iechyd.
                                                                                                                                                                                                                                             Bore Llun 10yb – 11.30yb.  Cyswllt – Jackie Turner.  T : 236 138.  M : 07920 522 649 (Testun yn unig).                                     E : jackiebodysoul@googlemail.com

This page is also available in: English