Gwarchod y Gymdogaeth a Chartref

Diffiniad                                                                                                                                                            Mae Gwarchod y Gymdogaeth a Gwarchod Cartref yn rhwydwaith gwirfoddol o gynlluniau lle cymdogion dod at ei gilydd, ynghyd â’r heddlu a phartneriaid lleol, i adeiladu cymunedau diogel a chyfeillgar.

Hanes                                                                                                                                                                     Ers dod i’r Deyrnas Unedig o’r Unol Daleithiau America yn y 1980au cynnar, mae Gwarchod y Gymdogaeth a Gwarchod Cartref wedi esblygu i mewn i gymdeithasau rhanbarthol ehangach ac, yn olaf, rhwydwaith cydlynu cenedlaethol.  Enw gwreiddiol Gwarchod y Gymdogaeth yn y Deyrnas Unedig oedd Gwarchod Cartref, enw sy’n dal yn hysbys yn rhai rhannau o’r wlad.

Dechreuodd y symudiad yn y Deyrnas Unedig fel grwpiau unigol o gymdogion wedi penderfynu i gadw eu llygaid ar agor ac i weithio gyda’r heddlu i roi gwybod am droseddau a digwyddiadau amheus. Yn gyffredinol ar ‘lefel y stryd’ adnabyddir grwpiau Gwarchod y Gymdogaeth a Gwarchod Cartref fel ‘cynlluniau’ ac yn cael eu rhedeg gan ‘gydlynydd’.  Dros y blynyddoedd mae’r cynlluniau a’r cydlynwyr wedi dod ynghyd i ffurfio Cymdeithasau lleol, sirol a rhanbarthol.  Heddiw, mae Gwarchod y Gymdogaeth a Gwarchod Cartref yn un o symudiadau gwirfoddol mwyaf yn y DU, yn cwmpasu tua 3.8 miliwn o gartrefi.

Gwnaed ymdrech yn y blynyddoedd cynnar y ganrif newydd i uno’r mudiad trwy ffurfio corff cynrychioliadol cenedlaethol.  Erbyn 2007, fodd bynnag, roedd hyn wedi plygu a theimlai llawer o aelodau yr angen am sefydliad newydd i rannu arfer gorau, cyd-ddysgu a rhoi llais i’r mudiad ar lefel genedlaethol. Ym mis Ebrill 2007, a gyda chefnogaeth y Swyddfa Gartref, ganwyd y Rhwydwaith Gwarchod y Gymdogaeth a Chartref (Cymru a Lloegr).

Cenhadaeth                                                                                                                                                           Nod y Rhwydwaith Gwarchod y Gymdogaeth a Chartref (Cymru a Lloegr) yw dod a cymdogion at ei gilydd i greu cymunedau cryf, cyfeillgar a gweithgar lle mae troseddu ac ymddygiad gwerth-gymdeithasol yn llai tebygol o ddigwydd.

Mae LLANGAIN yn aelod o’r Rwydwaith Gwarchod y Gymdogaeth a Chartref gyda gydlynydd a chynrychiolwyr strydoedd.  Mae’r holl drigolion yn aelodau o’r cynllun sy’n eu gwneud yn gymwys i gael gostyngiad bach ar eu hyswiriant tŷ.

Cydlynydd Gwarchod Cartref – Cyngh. Roland Jeremy

Cynrychiolwyr y Strydoedd

Heol y Llan  –  John Jones, 20A, Dol-y-Dderwen.  Tel : 241 274. 

Coedlan Coedmor  –  Brian Rowlands, 5, Coedlan Coedmor  Tel : 241 470.  E : bwrowlands@gmail.com      

Dol-y-Dderwen  –  Roland Jeremy, 37, Dol-y-Dderwen.  Tel : 241 897.  E : rolandj337@gmaill.com

Ger-y-Capel  –  Elllis Evans, Closglas, 37, Ger-y-Capel.  Tel : 241 792.  E : babsevanle@hotmail.co.uk

Heol Smyrna  –  Peris Williams, Cnwc-y-Deri, Heol Smyrna.  Tel : 241 860.  E : vinaperis@tiscali.co.uk     

Maesyrawel  –  Gary Morris, 5, Maesyrawel.  Tel : 241 532.  E : 241532@tiscali.co.uk

This page is also available in: English