Dreigiau Du

Fe sefydlwyd ‘The Black Dragon Theatre Company’ yn wreiddiol ym mis Chwefror 2013 gan Sara a James Laws i ddod â’r celfyddydau theatrig traddodiadol i bentrefi Llangain, Llansteffan, Llanybri a Llangynog.
                                                                                                                                                                                                                                                 Yn flaenorol, roedd Sara a James wedi rhedeg cwmni theatr arall yn Cross Hands ers nifer o flynyddoedd (‘Break-A-Leg’), ond gyda symudiad  arfaethedig i LANGAIN, ac wrth sgwrsio ag aelodau o Llangain Players (sy’n cyflwyno pantomeimau blynyddol), darganfodd Sara nifer o bobl oedd â diddordeb mewn gwneud mwy o waith theatrig trwy gydol gweddill y flwyddyn, o bosibl mewn grwp theatr trefnus.

                                                                                                                                                                                                                                                Ar gyfer oedolion oedd bwriad pennaf y cwmni newydd, gan fod llawer o’r grwpiau theatr eraill yn ardal Caerfyrddin eisoes yn darparu ar gyfer plant.  Gan alw ar dalent lleol a thynnu llun o adnoddau grwpiau blaenorol, bu’r cwmni ar waith yn fuan.

Hefyd, mae Cwmni Theatr y Ddraig Ddu hefyd â diwrnodau codi arian y gall y teulu cyfan eu mwynhau, gan gynnwys cwisiau (a gynhelir yn rheolaidd mewn tafarndai lleol), gwerthiannau bwrdd a chist car, a gweithgareddau cymunedol eraill.

Mae’r Ddraig Ddu wedi mynd o nerth i nerth ers ei sefydlu, ond mae angen mwy o aelodau arnom o hyd, yn enwedig ar gyfer gwaith y tu ôl i’r llwyfan, creu eiddo, sain, goleuadau ac effeithiau arbennig.  Os oes gennych dalent y gwyddoch y byddai’n cyd-fynd â’n sefydliad, neu os hoffech chi ddatblygu talent newydd ym myd theatr, hoffem glywed gennych.  Lledaenwch y gair!

Os hoffech ymuno â ni, a gwneud set newydd o ffrindiau newydd, dewch i’n canolfan yn Neuadd Goffa Llangain a darganfod mwy.  Cynhelir cyfarfodydd ac ymarferion bob dydd Llun am 7:30 pm, ac mae croeso i chi ddod i mewn heb rybudd a mwynhau sgwrs a chwpan gyda ni.

Cyswllt  –  Chris Rose  –  info@blackdragontheatrecompany.com                                                                                            Gwefan :  www.blackdragontheatrecompany.co.uk

This page is also available in: English