Dawns

Mae’r gweithgaredd hwn yn cael ei adeiladu ar syniad gwreiddiol tua 2008 gan y diweddar Joe Morris (1932 – 2012)
o Ddol-y-Dderwen, Llangain.  Dechreuodd y dosbarthiadau ag arfer dawnsio 
neuadd ar nosweithiau Wener a symud ymlaen i nosweithiau cymdeithasol.  Mae ystod oedran eang o aelodau a’r nod yw i fwynhau’r gerddoriaeth, y cwmni a’r dawnsio.  Yn fyr i gael noson 
dda allan.
Mae’r Clwb Dawns yn cyfarfod ar y dydd Sadwrn cyntaf y mis ac fel arfer y trydydd dydd Sadwrn rhwng 8yh a 11yh ar gyfer dawnsio cymdeithasol.  Nosweithiau ymarfer yn bennaf ar nos 
Wener
o 7.30yh tan
9.30yh.
Newydd-ddyfodiaid, beth bynnag fo’u gallu – o’r dechreuwyr go iawn hyd at ‘yr hen pros’ yn cael eu croesawu.  Dechreuodd pawb fel dechreuwyr ac yn dal i ddysgu a helpu ei gilydd.
Dewch draw i ymuno yn yr hwyl!
Cyswllt   –  
Glenis a Colin Brown
Ebost   –   glenis.brown@talktalk.net  
     
Tel   –   01994 231 037  (gadewch neges llais a byddaf yn dod yn ôl atoch)

This page is also available in: English