Dawns Fodern

DAWNS SIGLO
Mae Pat and Siân Thomas o Dol-y-Dderwen wedi bod yn byw yn Llangain ers 27 o flynyddoedd.  Maent wedi bod yn dysgu dawns siglo ers blynyddoedd lawer ac yn parhau i ledaenu eu cariad at y Lindy Hop a Charleston drwy gyflwynio dosbarth newydd i ddechreuwyr yn Neuadd Goffa Llangain ar nos Fawrth o 5.30 tan 6.30yh.  Mae’r dosbarthiadau datblygedig yn cyfarfod ar ddydd Mercher rhwng 7yh a 9yh. 
Eu nod yw rhannu’r dawns hwyliog hon gyda’r gymuned a dod â gwen, chwerthin a rhywfaint o ymarfer corff ysgafn fel bonws!
Am ragor o fanylion, cysylltwch â nhw naill ai dros y ffôn ar 241 811 neu e-bostiwch pattsian5@aol.com

This page is also available in: English