Dawns Siglo

Mae Pat and Siân Thomas o Dôl-y-Dderwen wedi bod yn byw yn Llangain ers 30 o flynyddoedd.  Maent wedi bod yn dysgu dawns siglo ers blynyddoedd lawer ac yn parhau i ledaenu eu cariad at y Lindy Hop a Charleston.                                                                                                                                                                                                                                                                          Mae gwersi i Dechreuwyr ar nos Fercher yn y Neuadd Goffa rhwng 7yh a 8yh ac yna awr ar gyfer Ymarfer Canolradd.                                                                                                                                                                                                                                                      Eu nod yw rhannu’r dawns hwyliog hon gyda’r gymuned a dod â gwen, chwerthin a rhywfaint o ymarfer corff ysgafn fel bonws!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Am ragor o fanylion, cysylltwch â nhw naill ai dros y ffôn ar 241 811 neu e-bostiwch pattsian5@aol.com

This page is also available in: English