Clwb Garddio

Dechreuwyd y Clwb Garddio ym 1998 gan Mr Lynne Davies o Dol-y-Dderwen, beirniad garddwriaethol wedi ymddeol.  Mae’r Clwb yn darparu ar gyfer pob math o arddwyr, o ddechreuwyr i arbenigwyr, pawb yn mwynhau’r rhaglen amrywiol o siaradwyr mewnol i westeion gwadd ac arddangosiadau.  Drwy gydol y flwyddyn, mae’r aelodau yn mynd ar  deithiau, yn cael nosweithiau cymdeithasol ac yn cerdded gardd yn y pentref yn ystod yr haf.                                                                                                                                                                                                                                                Cyswllt – Glenys Altman.  T :  241 957.  E :  glenysaltman47@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                            

This page is also available in: English