Clwb Cychod y Tywi

Mae Clwb Cychod Tywi yn ganolfan hwylio a chwaraeon dŵr Ardystiedig Gymdeithas Hwylio Frenhinol wedi ei leoli 6 milltir i’r de o thref farchnad a phrifysgol hanesyddol Caerfyrddin, hanner ffordd rhwng Llangain a Llansteffan.

Mae Llansteffan yn aber llanw gydag un o’r cynnydd mwyaf a chwymp llanw yn Ynysoedd Prydain.  O ganlyniad, gall cerrynt cryf fod yn bresennol yn y Tywi ac yn golygu bod angen i chi gymryd gofal arbennig ar y llanw gwanwyn.  Mae rhywfaint o hwylio gwych i’w cael o fewn yr aberoedd Tair Afon – Taf, Tywi a Gwendraeth.

Mae’r Tywi yn fordwyol ar gyfer cychod hwylio bach yn ymarferol yr holl ffordd i ganol tref Caerfyrddin. Mae Talacharn yn gyrchfan boblogaidd tra gall dingis bach neu gychod modur drafft bas yn gwneud yr holl ffordd at y cei hynafol yn Sanclêr Isaf ar yr Afon Taf. I’r dwyrain mae cei Cydweli ar ei newydd wedd yn ein hatgoffa o oes a fu.

Os ydych chi a’ch crefft yn alluog, yna o ystyried y tywydd, gallwch fentro ymhellach i ffwrdd i gyrchfannau ym Mae Caerfyrddin megis Saundersfoot, Dinbych y Pysgod neu Ynys Bŷr.  Ar gyfer y rhai mwy profiadol mae’r clwb wedi ei lleoli yn ddelfrydol ar gyfer teithiau hirach : i’r dwyrain i Aber Afon Hafren; i’r de i Wlad yr Haf a Chernyw; a thua’r gorllewin i Iwerddon. Mae’r Tywi’n gyfoethog gyda phosibiliadau.

Mae Clwb Cychod y Tywi yn darparu ar gyfer selogion o bob oed a gallu ac mae croeso bob amser i ymelwyr â’r clwb i alw mewn ac edrych o gwmpas.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.towyboatclub.co.uk  neu cysylltwch â’r clwb yn Pilglas, Llansteffan, Caerfyrddin. SA33 5EX.  Tel : (01267) 241 755.

This page is also available in: English