Clwb Bytholwyrdd

Enw gwreiddiol y clwb oedd Cymdeithas Lles y Pensiynwyr. Fe’i ffurfiwyd yn 1963 ac ‘roedd yr aelodau yn cwrdd yn festri capel Smyrna. Yn 1973 newidiodd y lleoliad I neuadd yr eglwys (a elwir bellach yn Neuadd Cain) ac ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach i’r neuadd goffa.  

Cynhelir cyfarfodydd bob mis gyda siaradwyr gwadd ac mae yna deithiau haf yn ogystal â chinio Nadolig.

Yn anffodus erbyn 2015, fodd bynnag, ‘roedd nifer yr aelodau wedi gostwng cymaint bod angen cau’r clwb.

 

This page is also available in: English