Bale Ieuenctid

DYSGU I DDAWNSIO, GWNEUD FFRINDIAU A CHAEL SBRI!

Sefydlwyd Bale Ieuenctid Llangain yn 1998 ac mae yn darparu hyfforddiant bale glasurol i bobl ifanc rhwng 3 a 18 oed trwy ddosbarthiadau wythnosol yn y neuadd goffa.

Nodau’r Ysgol yw darparu cyfleoedd ar gyfer perfformiad, fel y bydd y dawnswyr yn magu hyder a chael hwyl!

Hyrwyddir y gwerthfawrogiad o bob arddull ddawns gan gynnwys annog mynegiant a chreadigrwydd.

Er bod y pwyslais ar fwynhad, mae’r plant yn astudio maes llafur yr Academi Dawns Frenhinol ac fe’u gwahoddir i gymryd rhan mewn dosbarth arholiad neu gyflwyniad (dewisol) pan fyddant yn cyrraedd y safon ofynnol.

Mae maes llafur yr Academi Dawns Frenhinol yn darparu sylfaen ar gyfer disgyblion sy’n dymuno mynd ymlaen i astudio bale i lefel alwedigaethol yn ogystal â mwyafrif y disgyblion sy’n mwynhau ballet fel hobi gwych.

Mae Prif Llinos McCarthy yn athro graddedig sydd wedi cofrestru gyda’r Academi, sydd wedi’i hyfforddi mewn celfyddydau theatr ac wedi coreograffu ar gyfer cwmniau ieuenctid ac oedolion ledled Gorllewin Cymru.

Cyflawnodd disgyblion dawnus 100% o gyfradd lwyddiannus unwaith eto yn haf 2017, ac ennill teilyngdod a  rhagoriaethau yn yr arholiadau RAD a dyfarniadau perfformiad unigol a gynhaliwyd yn Llangain

TYMOR NEWYDD BALE                                                                                                                                                                                                Mae tymor bale yn cychwyn ar 15 Ionawr, 2018.  Mae yna rai lleoedd ar gyfer disgyblion newydd rhwng 3 a hanner yn y dosbarth dechreuwyr ar ddydd Llun.  Os yw unrhyw ieuenctid yn hoffi dawnsio, cysylltwch er mwyn cael un dosbarth am ddim.

Cyswllt :  Llinos McCarthy – Ffôn: 01267 235 703.   Ebost :  llinos@clara.co.uk                                                                       Facebook : Llangainballet                                                                                                                                                                                        Gwefan :  www.llangainballet.co.uk                   

This page is also available in: English