Gweithgareddau y Neuadd

LLUN
Bore.  IOGA  –  10yb – 11.30yb.  Cyswllt – Jackie Turner.  T : 236 138.  M : 07920 522 649 (Testun yn unig).                          E : jackiebodysoul@googlemail.com 
Prynhawn.  BALE  –  Merched hŷn, plant a phobol ifanc.  3yp to 7yp.  Cyswllt – Llinos McCarthy.  T : 235 703.                    E : llinos@clara.co.uk     
MAWRTH  
SWYDDFA’R BOST  –  9yb – 1yp.  Cyswllt – Dean Thomas (Is-Bostfeistr).  T : 211 873. 
PEL-RWYD CERDDED  –  Bob bythefnos rhwng 1.30 a 2.30yp.  Cyswllt – Rhian Davies.  T : 224 714.                                         E :  RhianNDavies@carmarthenshire.gov.uk  
LINDY HOP A CHARLESTON I DDECHREUWYR  –  5.30pm – 6.30pm.  Contact – Patrick Thomas.
T : 241 811.  E : pattsian5@aol.com   
BOWLIAU MAT BYR   –  7yh – 9yh.  Cyswllt – Vina Williams.  T : 241 806.  E : perisvina@btinternet.com
MERCHER
DAWNS LINDY HOP A CHARLESTON   –  Gwersi.  7yh – 9yh.  Cyswllt – Patrick Thomas.  T : 241 811.                                        E : pattsian5@aol.com   
CLWB GARDDIO  –  Dydd Mercher diwethaf y mis.  7.30yh – 9yh.  Cyswllt – Glenys Altman.  T : 241 957.                             E : glenysaltman47@gmail.com
IAU
SWYDDFA’R BOST  –  9yb – 12.30yp.  Cyswllt – Dean Thomas. (Is-Bostfeistr).  T : 211 873.
LLYFRGELL SYMUDOL  –  9.15yb – 11.15yb.  Blaen cwrt y neuadd.
SEFYDLIAD Y MERCHED  –  Dydd Iau cyntaf y mis yn y stafell pwyllgor am 7.30yh.  Cyswllt – Glenys Williams, Golwg y Mor (ger Clomendy), Llangain.  T : 241 154.                                                                                                                                        BOWLIAU MAT BYR  –  7yh – 9yh.  Cyswllt – Vina Williams.  T : 241 806.  E : perisvina@btinternet.com                                 GWENER                                                                                                                                                                                                                         Cymerir archebion am wahanol achlysuron  –  partion penblwydd, dawnsfeydd, partion ac ati. SADWRN                                                                                                                                                                                                                           Cymerir archebion am wahanol achlysuron  –  partion penblwydd, dawnsfeydd, partion ac ati.  Dawns unwaith y mis gyda Glenis a Colin Brown.  Fydd y ddawns nesaf  ar Nos Calan 2018 rhwng 9yh a 12.30yb.  Daw dyddiadau ar gyfer 2019 yn fuan. SUNDAY                                                                                                                                                                                                               CHWARAEWYR LLANGAIN  –  Ymarferion y Pantomeim am 2.30yp o mis Medi i mis Rhagfyr.  Cyswllt – Linda Weaver.        T :  241 495.  E : linda@weaverthree.co.uk                                                                                                                                            THEATR Y DDRAIG DDU  –  Ymarfer a pherfformio.  Cyswllt – Jim Laws.  E : jim.laws@hotmail.co.uk   
                                                                                                             
                                                                           

This page is also available in: English