Gweithgareddau y Neuadd

LLUN
IOGA  –  10yb – 11.30yb.  Cyswllt – Jackie Turner.  T : 236 138.  M : 07920 522 649 (Testun yn unig).                                      E : jackiebodysoul@googlemail.com 
MAWRTH  
SWYDDFA’R BOST  –  9yb – 1yp.  Cyswllt – Dean Thomas (Is-Bostfeistr).  T : 211 873. 
BOWLIAU MAT BYR   –  7yh – 9yh.  Cyswllt – Vina Williams.  T : 241 806.  E : perisvina@btinternet.com
MERCHER
DAWNS SIGLO  Gwersi dechreuwyr.  7yh – 8yh.  Ymarfer canolradd.  8yh – 9yh.  Cyswllt – Patrick a Siân Thomas.                T : 241 811.  E : pattsian5@aol.com   
CLWB GARDDIO  –  Dydd Mercher diwethaf y mis.  7.30yh – 9yh.  Cyswllt – Glenys Altman.  T : 241 957.                              E : glenysaltman47@gmail.com
IAU
SWYDDFA’R BOST  –  9yb – 12.30yp.  Cyswllt – Dean Thomas. (Is-Bostfeistr).  T : 211 873.
LLYFRGELL SYMUDOL  –  9.15yb – 11.15yb.  Blaen cwrt y neuadd.
SEFYDLIAD Y MERCHED  –  Dydd Iau cyntaf y mis yn y stafell pwyllgor am 7.30yh.  Cyswllt – Glenys Williams, Golwg y Mor (ger Clomendy), Llangain.  T : 241 154.                                                                                                                                        BOWLIAU MAT BYR  –  7yh – 9yh.  Cyswllt – Vina Williams.  T : 241 806.  E : perisvina@btinternet.com                                 GWENER                                                                                                                                                                                                                         Cymerir archebion am wahanol achlysuron  –  partion penblwydd, dawnsfeydd, partion ac ati. SADWRN                                                                                                                                                                                                                           Cymerir archebion am wahanol achlysuron  –  partion penblwydd, dawnsfeydd, partion ac ati.                                                                                                                                                                                                                                                                                            CLWB DAWNS.  Dydd Sadwrn cyntaf y mis cynhelir noson gymdeithasol a dawns o 8yh – 10.30yh ar gyfer dechreuwyr a dawnswyr medrus.  Dewch â’ch diodydd â’ch byrbrydau eich hun.  Croeso cynnes i bawb.  (Noson Tachwedd ar y 29ain o Hydref i osgoi gwrthdaro â Noson Tân Gwyllt).                                                                                                         
                                                                           

This page is also available in: English