Eglwys a Chapel

EGLWYS SANTES CAIN   (WEDI CAU YN 2014)

Mae ail drefnu wedi creu y Bywoliaeth Eglwysig LLANLLWCH, LLANGYNOG a LLANSTEFFAN gan gynnwys goruchwylio plwyfi LLANYBRI a LLANGAIN er bod yr eglwysi yn y ddau bentref olaf wedi cau bellach.

Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau’r Sul ac unrhyw ymholiadau arall gan gynnwys priodasau ac angladdau drwy gysylltu  â’r Offeiriad â Gofal sef, y Parch. Ann Howells, BA, MA, Dip Past Studs, Y Ficerdy, Lôn Millbank, TreIoan, Caerfyrddin. SA31 3HW.  Ffôn : ( 01267 ) 468136.  E :  ann.howells1@tesco.net

CAPEL SMYRNA

Mae’r capel yr Annibynwyr yn dirnod amlwg.  Adeiladwyd yn wreiddiol yn 1835.   Ailadeiladwyd ym 1865.  Capel presennol 1915.

Y Gweinidog yw y Parch.J.Towyn Jones, FRSA , Brynsiriol, 14 Heol y Coleg, Caerfyrddin. SA31 3EG.  Ffôn : ( 01267 ) 237235.  E : towyn.jones@sky.com   WEDI YMDDEOL.

Yr ysgrifenyddes yw Mrs Gillian Edwards, Tir Brwyn, Rhydargaeau, Caerfyrddin. SA32 6BL. Ffôn : ( 01267 ) 253 363. E : gillian359@yahoo.com

Cynhelir gwasanaethau ar y CYNTAF a’r TRYDYDD Sul y mis am 2yp.  (ar gau ym mis Awst).

This page is also available in: English