Eglwys a Chapel

EGLWYS SANTES CAIN   (WEDI CAU YN 2014)

Mae ail drefnu wedi creu y Bywoliaeth Eglwysig LLANLLWCH, LLANGYNOG a LLANSTEFFAN gan gynnwys goruchwylio plwyfi LLANYBRI a LLANGAIN er bod yr eglwysi yn y ddau bentref olaf wedi cau bellach.

Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau’r Sul ac unrhyw ymholiadau arall gan gynnwys priodasau ac angladdau drwy gysylltu  â’r Offeiriad â Gofal sef, y Parch. Canon Ann Howells, BA, MA, Dip Past Studs, Y Ficerdy, Lôn Millbank, TreIoan, Caerfyrddin. SA31 3HW.  Ffôn : ( 01267 ) 468 136.  E :  ann.howells1@tesco.net

CAPEL SMYRNA

Mae’r capel yr Annibynwyr yn dirnod amlwg.  Adeiladwyd yn wreiddiol yn 1835.   Ailadeiladwyd ym 1865.  Capel presennol 1915.

Yr ysgrifenyddes yw Mrs Gillian Edwards, Tir Brwyn, Rhydargaeau, Caerfyrddin. SA33 6BL. Ffôn : ( 01267 ) 253 363. E : gillian359@yahoo.com

Cynhelir gwasanaethau ar y CYNTAF a’r TRYDYDD Sul y mis am 2yp.  (ar gau ym mis Awst).

This page is also available in: English