Agenda

Cynhelir cyfarfodydd  yn y Neuadd Goffa ar y trydydd Dydd Iau yn y mis am 7.30yh.                                                                (Toriad Cyngor yn Ebrill (Pasg), Awst (Haf) a Rhagfyr (Nadolig)).

                                                                                                AGENDA 

  1. Presennol
  2. Ymddiheuriadau
  3. Datganiadau o ddiddordeb
  4. Cyfnodion y cyfarfod blaenorol
  5. Materion yn Codi
  6. Gohebiaeth
  7. Ceisiadau Cynllunio
  8. Arianneg / Cytuno Taliadau
  9. Adroddiad Cynghorydd Sir
  10. Materion newydd neu unrhyw faterion eraill

Mae croeso i’r cyhoedd fod yn bresennol ond nid i gyfranogi heb rhoi rhybudd ac gyda chaniatad y Cyngor yn y cyfarfod.

This page is also available in: English