Cartref

Croeso i wefan Cymunedol Llangain

Llangain Village Carmarthenshire

HYSBYSIADAU SYDYN       

  • Cyngor Cymuned                                                                                                                                                                                                  O ystyried y cyfyngiadau lefel 0, mae’r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cynnal cyfarfodydd bob yn ail fis i amddiffyn aelodau.  Byddwch yn ymwybodol, hyd yn oed yn yr amgylchiadau sydd newydd ymlacio, bod rhai cyfyngiadau o hyd yn ymwneud â gorchuddion wyneb a phellter cymdeithasol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mae’r cyfarfodydd i’w cynnal yn y Neuadd Goffa yn Llangain naill ai ar y llwyfan neu yn y brif neuadd.  Mae hyn oherwydd bod ymarfer rheoli risg yn y neuadd wedi canfod bod yr ystafell bwyllgor yn rhy fach o ran gofynion pellter cymdeithasol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Efallai eich bod yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi pasio deddf sy’n ei gwneud hi’n anghyfreithlon cynnal cyfarfodydd Cyngor Cymuned heb i Gynghorwyr neu aelodau o’r cyhoedd allu bod yn bresennol, naill ai trwy bresenoldeb corfforol neu bresenoldeb rhithwir, trwy gyswllt ffôn neu ddulliau eraill fel Zoom.                                                                                                                                                                                                                                                                Er mwyn galluogi gofynion o’r fath, unrhyw Gynghorydd neu aelod o’r cyhoedd sy’n dymuno bod yn bresennol mewn cyfarfodydd ac nad yw’n bresennol yn gorfforol neu na all fod yn bresennol yn gorfforol, cysylltwch â Mr Iwan Griffiths, naill ai dros y ffôn ar (01267) 290 199 neu drwy e-bost, sef, clerk@llangain.org er mwyn gallu gwneud rhai trefniadau eraill i hwyluso’ch presenoldeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Os nad ydych yn dymuno neu na allwch ddymuno defnyddio’r trefniadau uchod, a bod gennych fater neu gŵyn yr hoffech ei drafod yng nghyfarfodydd y Cyngor mae croeso i chi gysylltu naill ai â’r Clerc neu aelod o’r Cyngor Cymuned.  Ar ôl trafod yn y cyfarfod, anfonir penderfyniadau’r Cyngor atoch yn ysgrifenedig os dymunwch.

  • Swyddfa Bost a Siop  –  Dydd Mawrth :  9.30yb – 12.30yp.  Dydd Iau :  9.30yb – 12.30yp.  Neuadd Goffa.  (Dean Thomas, Is-Bostfeistr. Tel : 211 873).                                                                                                                                                                                                  
  • Llyfrgell Symudol  –  Dydd Iau :  9.15yb – 11.15yb.  Neuadd Goffa.

This page is also available in: English